Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M84
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH5

Икономически ефекти от присъединяването на България към еврозоната (Гунтрам Волф, Йото В. Йотов, Джефри Нилсен, Пламен Т. Ненов)

Дата на публикуване: 31.07.2023
Последна актуализация: 31.07.2023

Настоящият анализ представя факти, свързани с потенциалните икономически ефекти от присъединяването на България към еврозоната. Анализът се фокусира върху четири теми, които смятаме за най-важни по отношение на присъединяването на страната към еврото, а именно – ефектите върху инфлацията, търговската интеграция, капиталовите потоци и лихвените проценти. В анализа представяме опита на сравними страни от Източна Европа непосредствено преди и след приемането на еврото като отправна точка за разбиране на вероятните ефекти за България.

 

Икономически ефекти от присъединяването на България към еврозоната