Z6_PPGAHG8001K0B06A61RL2CMPA1
Z7_PPGAHG8001K0B06A61RL2CMP66

Младши сътрудници

Данаил Василев

Данаил Василев е кандидат за научна степен “доктор на науките” по икономика в Университета на Осло (Universitetet i Oslo). Занимава се с изследвания в областта на домакинските финанси и в частност потреблението на високолихвени кредити. Преди да започне докторантурата си, Данаил работи за британския регулатор Financial Conduct Authority, където анализира интервенции в пазарите за високорискови облигации, търговията с криптовалути овердрафти и други високолихвени кредити.

 

Линк към персоналния уебсайт

Ема Иванова

Ема Иванова e стажант в генерална дирекция „Парична политика“ на Европейската централна банка и магистър по икономика във Виенския икономически университет. Тя специализира в областта на паричната политика и централното банкиране, науката за данните и машинното обучение, както и поведенческата и регулаторната икономика. Интересите ѝ са свързани с публичната политика, основана на доказателства, и оценката на нейното въздействие. Има опит като консултант в публичния сектор и като експерт в кабинета на служебния министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Ема получава бакалавърска степен по икономика с отличие (First Class Honours) в Aston University във Великобритания. По време на следването си тя участва и в обменни програми в Нанянския технологичен университет в Сингапур и Виенския икономически университет в Австрия. През 2017 г. завършва Американския колеж в София.

 

Линк към персоналния уебсайт

Никола Неновски

Никола Н. Неновски следва магистратура по иконометрия и статистика в Икономическото училище в Тулуза и има бакалавърска степен по икономика и приложна математика от същата институция. Освен това Никола Неновски притежава опит в инженерните науки. Бил е стажант в дирекция „Макроикономика“ на Националния статистически институт и Министерството на финансите на Република България през 2023 г., натрупвайки ценен опит в икономическия анализ и в изработването на решения в икономическата политика на страната.

 

Линк към персоналния уебсайт

Рада Павлова

Рада Павлова работи като асистент по проучвания в правителственото училище Харвард Кенеди. Тя се интересува от изследвания в областта на икономическо развитие и макроикономика. Завършва бакалавърска степен по икономика в университета Йейл, а непосредствено след това прави двумесечен стаж в един от най-бедните региони на Индия, Бихар, по проект за ефективното разпространение на сигнали за наводнения.


    
Линк към персоналния уебсайт