Z6_PPGAHG800HBI806CAPN2P6EMO7
Z7_PPGAHG800HBI806CAPN2P6EMS7

Членове

Георги Камбуров

Георги Камбуров е професор по икономика в Университета на Торонто (University of Toronto). Неговите научни интереси са основно в областта на макроикономиката и пазара на труда. Научните му трудове са свързани с човешкия капитал, професиите и динамиката на пазара на труда, предлагането на труд, неравенството на заплатите и доходите, предприемачество, данъчното облагане на доходите от капитал и собствеността.

 

Научните му изследвания са публикувани във водещи журнали като Review of Economic Studies, American Economic Journal: Macroeconomics, и Journal of Monetary Economics. Той редовно изнася лекции и представя резултатите от своите изследвания в научни семинари и академични конференции по света.

 

Линк към персоналния уебсайт

Георги Кочарков

Георги Кочарков е старши икономист в Изследователския център на Германската централна банка (Deutsche Bundesbank). Между 2012 г. и 2019 г. той е асистент-професор по икономика в университетите в Констанц и във Франкфурт. Той получава докторска степен по икономика от Университета Карлос III в Мадрид (Universidad Carlos III de Madrid) през 2012 г. Изследователската му работа е в пресечната точка на макроикономиката и финансите на домакинствата.

 

Обикновено той разглежда как домакинствата реагират на различни публични политики по отношение на потреблението им, избора на портфейл от активи, предлагането на работна ръка и формирането на очаквания относно бъдещи икономически резултати. За да направи това, Георги анализира административни и анкетни микро-данни за домакинствата. Той често прилага рандомизирани контролирани проучвания с предоставяне на допълнителна икономическа информация на домакинствата, за да разбере по-добре процеса на формиране на техните икономически очаквания. В допълнение той използва количествени структурни модели за оценка на публични политики.

 

Линк към персоналния уебсайт

Гунтрам Волф

Гунтрам Волф е икономист и директор и главен изпълнителен директор на Германския съвет за външни отношения (German Council of Foreign Relations). От 2013-22 г. той ръководи Брюгел (Bruegel), който под негово ръководство се превърна в един от трите най-големи световни мозъчни тръста. Освен това е професор (на непълен щат) в Université libre de Bruxelles. Работи по европейска политическа икономика, геоикономика, изменение на климата и макроикономика. Работата му е публикувана в академични списания като Nature, Science, Nature Communications, Energy Policy, Research Policy, Journal of European Public Policy, European Journal of Political Economy, Public Choice и Journal of Banking and Finance.

 

Неговата работа по икономическа политика е публикувана и се цитира във водещи издания като Foreign Affairs, Financial Times, New York Times. Преди работата си в Bruegel, той е работил върху дисбалансите в еврозоната в Генералната дирекция по икономически и финансови въпроси на Европейската комисия и също така е бил изследовател и икономист в Германската централна банка (Deutsche Bundesbank). Има докторска степен по икономика от Университета в Бон (University of Bonn).

 

Линк към персоналния уебсайт

Джефри Нилсен

Джефри Нилсен е доцент в Американския университет в България от шестнадесет години. Той получава докторска степен по икономика от Принстънския университет (Princeton University) през 1994 г. и магистърска степен по икономика от Принстънския университет през 1991 г. През 1986 г. получава бакалавърска степен summa cum laude (пълно отличие) по компютърни приложения и информационни системи от Нюйоркския университет (New York University).

 

Изследванията му са фокусирани главно върху връзката между макроикономиката и финансовите пазари и са публикувани в Journal of Money, Credit and Banking, American Economic Journal – Microeconomics, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Journal of Asian Economics, Korean Economic Review и International Journal of Production Economics. Той е изготвял рецензии за много журнали с висок рейтинг, включително American Economic Review. Той е преподавал в Университета Конкук със стипендия на Корейската Фондация, както и по програма на Световната банка в Централната банка на Бангладеш. В свободното си време Нилсен се занимава с пейзажна фотография на България.

 

Линк към персоналния уебсайт

Йото Йотов

Йото Валентинов Йотов е професор по икономика в университета Дрексел (Drexel University) (САЩ) и професор-изследовател в Ifo Institute (Германия). Преподавал е в Принстънския университет (Princeton University), Мюнхенския университет (University of Munich) и Тюбингенския университет (University of Tübingen). Основните му научни интереси са в областта на международната търговия, търговската политика и икономическите санкции, а научните му статии се публикуват в American Economic Review, The Economic Journal, Journal of International Economics, International Economic Review и други. Професор Йотов е съавтор на книгата „An Advanced Guide to Trade Policy Analysis: The Structural Gravity Model” и член на авторския колектив на „International Trade and Production Database for Estimation” и „The Global Sanctions Database”. Той е член на редакционните колегии на Economics Letters, асоцииран редактор в The Review of International Economics и гост-редактор в European Economic Review.

 

Йотов е предоставял научни становища, изследвания и консултации на много международни организации (Световната Търговска Организация, Световната банка, Европейската комисия, Организацията на  обединените нации, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международния валутен фонд) и правителства (Канада, Германия, Испания, Обединеното кралство, САЩ). Изследванията му са финансирани от Фондация Бертелсман (Bertelsmann Foundation), Лондонското училище по икономика (IGC), Оксфордския университет (CCR). Йотов е възпитаник на  Стопанска академия „Д.А. Ценов” и притежава магистратура и докторска степен от Бостънския колеж (Boston College).

 

Линк към персоналния уебсайт

Калоян Ганев

Калоян Ганев е доцент в Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Също така, той е директор на докторската програма по Приложна иконометрия и икономическо моделиране в същия университет. Научните му интереси са в областта на икономическия растеж, бизнес циклите, приложната иконометрия, икономическото прогнозиране, стопанската история и др. Неговите изследвания са публикувани в списания като Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, Comptes Rendus de l'Académie Bulgare des Sciences: Sciences Mathématiques et Naturelles, Journal of World Economic Review и др.

 

Заемал е позициите на изпълнителен директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози, главен икономист на Райфайзенбанк България и др. Притежава значителен опит като консултант в областта на икономическото моделиране и прогнозиране, оценка на въздействието и др. Калоян Ганев има докторска степен по икономика (статистика и демография), присъдена от Висшата атестационна комисия на Република България през 2007 г.

 

Линк към персоналния уебсайт

Петьо Бонев

Петьо Бонев е младши професор в елитния Университет Санкт Гален (University of St. Gallen) (Швейцария). Неговaта изследователска дейност е концентрирана в областите на иконометрията, поведенческа икономика и икономика на околната среда. От особен интерес за него е регулирането на атомната енергетика по света и у нас. Преди Университета в Санкт Гален, Петьо Бонев прекарва три години като младши професор по икономика в престижния Grande école Mines ParisTech в Париж. Паралелно с това, Петьо е и научен сътрудник в изследователския институт Ratio (Стокхолм, Швеция). Петьо е завършил висше образование по бизнес администрация в Университета в Манхайм (Германия), където след това защитава успешно и докторантура. По време на своята докторантура, Петьо прекарва половин година като гостуващ учен в University College of London.

 

През 2020-2021 е вицепрезидент на отдела за изкуствен интелект към американско-шведската фирма Proof Analytics. Публикувал е в престижни журнали като Review of Economics and Statistics и Journal of Environmental Economics and Management. Представил е научните си изследвания в над 40 конференции и колоквиуми. Петьо владее перфектно български и немски, както и английски, руски и френски.

 

Линк към персоналния уебсайт

Пламен Ненов - Секретар на Съвета

Пламен Тошков Ненов е икономист в Норвежката централна банка (Norges Bank) и доцент в BI Norwegian Business School в Осло, Норвегия. През 2018-2022 г. е асоцииран декан на докторантската специализация по икономика в BI Norwegian Business School. Изследванията му се фокусират върху теми в пресечната точка между макроикономиката и финансите, жилищните пазари, банковото дело и икономиката на труда. Работата му е публикувана в престижни водещи международни списания, включително American Economic Review, Review of Financial Studies, Journal of the European Economic Association, Economic Journal, American Economic Journal: Macroeconomics и др.

 

Пламен има бакалавърска степен по икономика (summa cum laude – с най високи почести) и математика от кoлежът Амхъртс (Amherst College) през 2007 и докторска степен по икономика от Масачузетския технологичен институт (MIT) през 2012, където работи под ръководството на Daron Acemoglu. Възпитаник е на Националната Априловска гимназия в Габрово. 

 

Линк към персоналния уебсайт

Ралица Симеонова-Ганева

Ралица Симеонова-Ганева е доцент в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя е и директор на англоезичната магистърска програма по приложна иконометрия и икономическо моделиране (Applied Econometrics and Economic Modelling) в същия университет. Нейните общи изследователски интереси са в областта на икономическия растеж, икономика на труда и човешки капитал, малък и среден бизнес, предприемачество, стопанска история и пр. Публикувала е в Journal of Small Business Management, Comptes Rendus de l'Académie Bulgare des Sciences: Sciences Mathématiques et Naturelles, International Journal of Sociology и др.

 

Има богат опит като консултант в областта на икономическото моделиране и прогнозиране, оценка на въздействието и стратегическо управление. Ралица Симеонова-Ганева притежава докторска степен по икономика (статистика и демография), присъдена от Висшата атестационна комисия на Република България през 2007 г.

 

Линк към персоналния уебсайт 

 

 

 

Теодора Цанкова

Теодора Н. Цанкова е асистент професор (Assistant Professor) в катедрата по икономика на Тилбургския Университет (Tilbug University) в Нидерландия. Преди да се присъедини към Тилбург, получава докторска степен по Икономика от университета Уоруик (University of Warwick) в Обединеното Кралство през 2020г. Теодора притежава и магистърска степен по Международна Икономика и Икономика на Развитието от Университета Йейл (Yale University) (2012г) и бакалавърска степен по Икономика от Американския Университет в България (2011г). Преди да започне докторантурата си, работи две години като изследовател-аналитик в Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в Офиса на Главния Икономист.

 

Основните научни интереси на Теодора са в икономиката на труда и публичните финанси. Работила е върху теми свързани с поведенческата и политическата икономика. Настоящите ѝ проекти са в областта на икономиката на миграцията и икономиката на образованието. В своята изследователска дейност използва иконометрични и експериментални методи в комбинация с висококачествени административни и анкетни данни. Статиите ѝ са публикувани в следните академични журнали - Journal of Financial Intermediation и Journal of Political Economy

 

Линк към персоналния уебсайт