Z6_PPGAHG800P72806SP5Q0MB6CF2
Z7_PPGAHG800P72806SP5Q0MB6CV3

Novini.bg: Петър Бонев: В България ще има подземно хранилище за ядрени отпадъци

Дата на публикуване: 06.02.2024
Последна актуализация: 08.02.2024