Z6_PPGAHG8001TUA06E6J8D682466
Z7_PPGAHG8001TUA06E6J8D6824E5

Годишни доклади

Дата на публикуване: 25.03.2024
Последна актуализация: 29.03.2024

 

Годишният доклад за 2023 г. е одобрен от Съвета за икономически анализи на негово заседание, проведено на 21 март 2024 г.

Годишен доклад, 2023 г.
Дата на публикуване: 29.03.2024