Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M84
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH5

Недостигът на медицински специалисти в здравеопазването (Ралица Симеонова-Ганева, Калоян Ганев)

Дата на публикуване: 27.11.2023
Последна актуализация: 28.11.2023